שיעורי תורה


"אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו  לעולם הבא, ואלו הן:
כבוד אב ואם וגמילות חסדים ... ותלמוד תורה כנגד כולם". (שבת קכז)


בימי חול בין תפילת מנחה לתפילת ערבית

שיעור בהלכה מפי הרב יעקב שחר


בימי שני - 20:00

שיעור בתנ"ך מפי ר' אליהו ספרוני.


בימי שלישי 19:45

שיעור בתלמוד בבלי מפי הרב יעקב שחר.


יום שישי - 7:45

שיעור במסכת קידושין מפי הרב אליהו פורטנוי


שבת


גירסת הדפסה של שיעורי התורה בפורמט PDF

הציבור מוזמן להשתתף בשיעורים