זר ברכות ליום הולדתכם, ילידי חודש תשרי

דף: 1

אורנשטיין מנחם
גרובר אהרון
הלפמן אפרים
רז אסף
שטיינר משה
שלזינגר צבי
ששון אברהם