זר ברכות ליום הולדתכם, ילידי חודש כסליו

דף: 1

אפל אברהם
גרובר מיכאל
הלפמן גלאור
לוי יצחק
שטרן אליהו